Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Kybernetika a robotika - Robotika_163230

Studijní obor: Robotika katedra kybernetiky
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Robotika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BKYRBBE-K Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BKYRP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 119 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 20 předmětů
119
BKYRPRO-K Projekt V této skupině musíte získat 7 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
7
BKYRZAJ-K Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 146
Povinné předměty oboru
BKYRPO1-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
BKYRH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 24)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
BTV-K Tělesná výchova
0
BTVK-K Tělovýchovné kurzy
0
BKYRVOLPRE-K Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180
Volitelné odborné předměty [BKYRVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 24. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1004206.html