Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika_162957

Studijní obor: Aplikovaná elektrotechnika katedra elektrotechnologie
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BEEMBBE-K Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BEEMP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 117 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 23 předmětů
117
BEEMPRO-K Projekt V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
BEEMTPRO-K Projekt v týmu V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
BEEMZAJ-K Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 146
Povinné předměty oboru
BEEMPO1-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
15
Minimální počet kreditů 15
Povinně volitelné předměty
BEEMH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 24)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Volitelné předměty
BTV-K Tělesná výchova
0
BTVK-K Tělovýchovné kurzy
0
BEEMVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty [BEEMVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 15. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1004006.html