Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Studijní plán Prospectus - bakalářský

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
pomocná
PRO-B-0 Courses that will certainly be open
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1000006.html