Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

4.sem.ITS bak.prez.(od)17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14AM Automatizace a měření česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
16DOTE Dopravní technika česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
11MAMY Matematické metody česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021551-4.S.BITS_17_18.html