Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

BOO kombinované povinné 21

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7KBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
česky Z,ZK 4 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPAOK Anglická odborná konverzace
 
česky Z 4 8S Předmět není vypsán
F7KBPAOT Anglická odborná terminologie
 
česky Z 3 8S Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7KBPBAZP Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky
 
česky ZK 2 6P Předmět není vypsán
F7KBPBSS Bezpečnostní systém státu
 
česky Z,ZK 5 1P + 4S Předmět není vypsán
F7KBPBO Biologická ochrana
 
česky KZ 3 6P Předmět není vypsán
F7KBPBIC Biologie člověka
 
česky ZK 3 8P Předmět není vypsán
F7KBPCHO Chemická ochrana
 
česky ZK 4 10P Předmět není vypsán
F7KBPCHE Chemie pro bakaláře
 
česky Z 4 6P + 6C Předmět není vypsán
F7KBPENV Environmentální bezpečnost
 
česky KZ 3 8P Předmět není vypsán
F7KBPFYZ Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 4 8P + 6C Předmět není vypsán
F7KBPHKP Havarijní a krizové plánování
 
česky Z,ZK 4 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPHOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy
 
česky ZK 4 10P Předmět není vypsán
F7KBPIKB Informační a kybernetická bezpečnost
 
česky Z,ZK 3 6P + 6C Předmět není vypsán
F7KBPISKR Informační systémy pro podporu krizového řízení
 
česky Z 2 8C Předmět není vypsán
F7KBPIZS Integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 5 10P + 4S Předmět není vypsán
F7KBPKRI Kriminalistika
 
česky Z,ZK 3 10P + 4S Předmět není vypsán
F7KBPKRL Kriminologie
 
česky Z,ZK 4 10P + 4S Předmět není vypsán
F7KBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
 
česky ZK 5 6P + 8S Předmět není vypsán
F7KBPMKR1 Management pro krizové řízení I
 
česky Z 4 8P Předmět není vypsán
F7KBPMKR2 Management pro krizové řízení II
 
česky ZK 4 8P Předmět není vypsán
F7KBPMVP Metodologie výzkumné práce
 
česky KZ 1 6P Předmět není vypsán
F7KBPOPBE Objektová a personální bezpečnost
 
česky KZ 4 8P Předmět není vypsán
F7KBPOST Obrana státu
 
česky Z,ZK 5 10P + 4S Předmět není vypsán
F7KBPOMC Ochrana měkkých cílů
 
česky Z,ZK 5 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPOO Ochrana obyvatelstva
 
česky Z,ZK 4 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPOP Odborná praxe
 
česky Z 3 160XH Předmět není vypsán
F7KBPPRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 5 10P + 8C Předmět není vypsán
F7KBPPRR Prevence a řízení rizik
 
česky KZ 3 8P Předmět není vypsán
F7KBPPMU Prevence mimořádných událostí
 
česky KZ 3 6P + 6S Předmět není vypsán
F7KBPPB Psychologie bezpečnosti
 
česky Z,ZK 4 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPPPP Předlékařská pomoc a péče
 
česky Z,ZK 3 6P + 6C Předmět není vypsán
F7KBPRO Radiační ochrana
 
česky ZK 3 8P Předmět není vypsán
F7KBPRB Radiobiologie
 
česky ZK 3 6P Předmět není vypsán
F7KBPSMP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 2 6S Předmět není vypsán
F7KBPSL Soudní lékařství
 
česky KZ 3 6P Předmět není vypsán
F7KBPSPVS Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
česky ZK 4 10P Předmět není vypsán
F7KBPTSP Teorie státu a práva
 
česky ZK 3 8P Předmět není vypsán
F7KBPTRZ Teorie řízení zásahu složek IZS
 
česky Z,ZK 4 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPTEXT Terorismus a extremismus
 
česky ZK 3 8P Předmět není vypsán
F7KBPTX Toxikologie
 
česky ZK 3 6P Předmět není vypsán
F7KBPTP Týmový projekt
 
česky Z 5 8S Předmět není vypsán
F7KBPVPVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 
česky Z,ZK 4 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPVZHN Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení
 
česky ZK 2 6P Předmět není vypsán
F7KBPZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 9 160XH Předmět není vypsán
F7KBPZIT Základy informačních technologií
 
česky KZ 3 10P + 4C Předmět není vypsán
F7KBPZNZM Základy nauky o zbraních a munici
 
česky Z 2 6P Předmět není vypsán
F7KBPZP Základy pyrotechniky
 
česky Z 2 6P Předmět není vypsán
F7KBPZTP Základy trestního práva
 
česky Z,ZK 5 10P + 8S Předmět není vypsán
F7KBPZZT Základy záchranářské techniky
 
česky KZ 3 6P + 6C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021429-F7KBP_POV_21.html