Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

6. sem. bak. KOMBI obor LOG 20-21 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
623DPSP Dopravní právo a související předpisy česky Z 1 2P+0C+8B Předmět je vypsán
617GEDS Geografie dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
617IVD Integrace veřejné dopravy česky ZK 4 3P+0C+12B Předmět je vypsán
617MRZ Manažerské rozhodování česky Z 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
614MPG Moderní programovací postupy česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
617RAC Racionalizace a kvalita dopravy česky Z,ZK 7 4P+2C+22B Předmět je vypsán
617RPT Řízení projektu česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020087-6S_K_LOG_20-21_P.html