Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

5. sem. bak. KOMBI obor LOG 20-21 povinné předměty (obor LOG, ne specializace)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614DMG Datamining česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
617EDPO Ekonomika dopravního podniku česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět je vypsán
617FEU Financování ze zdrojů EU v dopravě česky Z,ZK 4 2P+1C+14B Předmět je vypsán
617MAS Malý a střední podnik česky Z,ZK 3 2P+1C+12B Předmět je vypsán
617MEKA Metody ekonomických analýz česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
617TVD Technologie veřejné dopravy česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět je vypsán
623ZAP Základy práva česky Z 2 2P+0C+10B Předmět je vypsán
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020087-5S_K_LOG_20-21_P.html