Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

obor Management a ekonomika ve stavebnictví, 6. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126KN2E Kalkulace a nabídky 2E česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
124KKT Kompletační konstrukce E česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
126MF1 Management stavební firmy 1 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
126PPRI Počítačová podpora řízení česky Z,ZK 8 2P+5C Předmět je vypsán
125TBU Technická zařízení budov česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 1. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019749-BE20140600.html