Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

SIPZ kombinované PV 2. semestr skupina A

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7KMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
česky KZ 3 8P+4C Předmět není vypsán
F7KMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 3 8P+4S Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019508-F7KMS_PV_2S_A.html