Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

obor Konstrukce pozemních staveb, 7. semestr

rozdělení 124PS02 na 124PDRC a 124PS2C

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
123MAI Materiálové inženýrství česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
100ODPR Odborná praxe (3 týdny)
 
česky Z 0 6C Z 0 6C Předmět je vypsán
124PDRC Poruchy, degradace, rekonstrukce česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124PS2C Pozemní stavby 2C česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
125TZ02 Technické zařízení budov 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
122TSC Technologie staveb C česky Z,ZK 6 4P+2C Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019427-BC20160700.html