Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

5. sem. bak. PRE DOS 19-20 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
616DYJ Dynamika jízdy vozidla česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
612MKOD Městská kolejová doprava česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
622PRES Prevence silničních nehod česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
622UAN Úvod do analýzy silničních nehod česky KZ 2 1P+2C Předmět je vypsán
612ZELP Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019307-5S_P_DOS_19-20_P.html