Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

4. sem. bak. PRE DOS 18-19 povinné předměty-2.výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
611MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
618TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019307-4S_P_DOS_18-19_PV2.html