Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

5. sem. PRE DOS 19-20 povinné předměty - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
612APE Aplikovaná ekologie česky Z 3 2P+0C Předmět je vypsán
612VERD Veřejná doprava v sídlech a regionech česky Z 3 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 1. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019147-5S_P_DOS_19-20_PV.html