Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

5.sem.LED bak.prez. od 19/20 (pro B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
21LGP Legislativa a provozní předpisy
Jakub Kraus, Tomáš Pustina, Peter Vittek, Adéla Zmeškalová, Adéla Zmeškalová, Radoslav Zozuľák 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
21LTA2 Letadla 2 česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
21LAG1 Letecká angličtina 1 česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
21LCM Letecké motory česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
21PDLE Provoz a design letišť česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
21ZT Zabezpečovací letecká technika česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
21ZYL2 Základy letu 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019127-5.S.BLED_19_20.html