Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

4.sem.ITS bak.prez.(od)17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14AM Automatizace a měření
 
česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2
 
česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
16DOTE Dopravní technika
 
česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
11MAMY Matematické metody
 
česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
Platnost dat k 29. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019126-4.S.BITS_17_18.html