Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

5.sem.LOG bak.prez. od 19/20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14DMG Datamining česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17EDPO Ekonomika dopravního podniku česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17FEU Financování ze zdrojů EU v dopravě česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17MAS Malý a střední podnik česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17MEKA Metody ekonomických analýz česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17TVD Technologie veřejné dopravy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
23ZAP Základy práva
 
česky Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 20. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019125-5.S.BLOG_19_20.html