Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

obor G, zaměření Zeměměřictví a katastr, předměty zaměření

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
155DPZE Dálkový průzkum Země
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155ISKN Informační systém Katastru nemovitostí česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
155KAR3 Kartografie 3 česky Předmět není vypsán
155YCN1 Oceňování nemovitostí česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
155PDM Projekt digitální mapy
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018914-NG20150002.html