Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

obor B, zaměření Konstrukce budov, předměty zaměření

sjednocen SYB a úprava kreditů 125VBVB

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
124AKDO Akustika a denní osvětlení - vybrané statě česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
143APE Aplikovaná ekologie česky Z 2 2P Z 2 2P Předmět je vypsán
124MTIB Materiál a konstrukce česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124SPB1 Specializovaný projekt 1 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
124SPB2 Specializovaný projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125VPV Vnitřní prostředí a vytápění budov B česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018911-NB20170202.html