Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

obor B, zaměření Konstrukce budov, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 česky Z 4 1P+3C Předmět je vypsán
124YHKB Hodnocení komplexní kvality budov česky Z 2 2C Předmět je vypsán
124YKSD Komplexní stavební detail česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YMMS Matematické mod. ve stavební fyzice česky Předmět je vypsán
124YMSD Modelování stavebně-fyzikálních dějů česky Z 2 2C Předmět je vypsán
124YNAS Numerická analýza ve stavební fyzice česky Z 2 2C Předmět je vypsán
124YPZB Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov česky Předmět je vypsán
129YPR Průmyslové dědictví česky Z 2 2P Předmět je vypsán
127YUSS Urbanistická struktura sídel česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018911-NB20160202_1.html