Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stavební inženýrství, varianta I, 3. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
135GEMZ Geologie a mechanika zemin česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
101MA03 Matematika 3 česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124PS01 Pozemní stavby 1 česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
132PRPE Pružnost a pevnost česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí česky Z,ZK 4 3P+1C Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018885-BI20150300.html