Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 česky Z 4 1P+3C Předmět je vypsán
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNKS Nosné konstrukce ze skla česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YMOD Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí česky Předmět je vypsán
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
126YVSF Řízení vlastní stavební firmy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018847-BQ20130600_1.html