Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, 8. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
136YBD1 BIM pro dopravní a pozemní stavby 1
 
česky Předmět není vypsán
133YBSV Betony speciálních vlastností
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
154YIGD Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YING Inženýrská geologie
 
česky Předmět není vypsán
137YKZE Konstrukce železničních staveb
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
137YMKK Městská kolejová doprava česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YMKO Městské komunikace
 
česky Předmět není vypsán
133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč. česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
134YNKS Nosné konstrukce ze skla
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
123YNTP Num. analýza transp. procesů
 
česky Předmět není vypsán
134YMOD Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí česky Předmět je vypsán
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YOM2 Ocelové železniční mosty
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YPNK Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. Předmět je vypsán
133YPNB Požární navrh bet. a zděných konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YSSO Silniční software
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
136YSKL Stavba pozemních komunikací a letišt česky Předmět je vypsán
133YTB Technologie betonu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YTVM Technologie výroby stavebních materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YTBM Technologie výstavby a rekon. bet. mostů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
137YVTK Vysokorychlostní tratě
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YVZK Výpočty základových konstrukcí na počítači česky Předmět je vypsán
126YVSF Řízení vlastní stavební firmy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018830-BK20160800_1.html