Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
FI-VEZ Ekonomicko manažerský předmět z výjezdu v zahraničí Z 4 0+0 Z 4 0+0 Předmět není vypsán
MI-IBE Informační bezpečnost česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
MI-MPX Manažerská praxe česky Z 4 Z 4 Předmět je vypsán
MI-PCM.16 Projektové a změnové řízení česky KZ 3 1P+2C KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
MI-SEP Světová ekonomika a podníkání II. česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018426-MI-PV-EM.2016.html