Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

obor R, 4. semestr

rozdělení 133NKSR

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126EKMN Ekonomika a management česky Předmět je vypsán
133NKRB Nosné konstrukce R - Beton česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
134NKRO Nosné konstrukce R - Ocel česky Z,ZK 3 2P+1C Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
154SG01 Stavební geodézie česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
122TS1 Technologie staveb L1 česky Předmět je vypsán
135ZSVT Zakládání staveb česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018408-BR20170400.html