Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

4.sem.BEZ bak.prez.(od)17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
23BER Bezpečnostní a ergonomická řešení v dopravě
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 česky Z,ZK 3 0+4 Předmět je vypsán
18KAD Kinematika a dynamika česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
11LP Lineární programování česky KZ 3 2+1 Předmět je vypsán
11MSP Modelování systémů a procesů česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
14OJEM Objektové modelování
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
23PSOB Psychologie a sociologie v bezpečnosti
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018132-4.S.BBEZ_17_18.html