Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

6. sem. PRE bak. DOS 17-18 povinné předměty-výběr-3

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
618NMM Numerické metody mechaniky
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
612ZAR Základy architektonického plánování
 
česky Z 3 2P+0C+8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018089-6S_P_DOS_17-18_PV3.html