Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

6. sem. PRE bak. DOS 18-19 povinné předměty-výběr-1

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
618DKS Dynamika konstrukcí a soustav česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
612OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018088-6S_P_DOS_18-19_PV1.html