Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

4. sem. bak. PRE DOS 17-18 povinné předměty-2.výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
611MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
618TK Teorie konstrukcí česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018088-4S_P_DOS_17-18_PV2.html