Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

2. sem. bak. PRE 16-17 povinné předměty-výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614KSP Konstruování s podporou počítačů česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
614PRG Programování česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018088-2S_PRE_16-17_PV.html