Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

1.sem.PIL bak.prez.(od) 17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11CAL1 Calculus 1 česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
11GIE Geometrie KZ 3 2P+2C Předmět je vypsán
11LA Lineární algebra česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
12ZYDI Základy dopravního inženýrství česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
21ZEL1 Základy elektrotechniky 1 česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
21ZLKO Základy leteckých konstrukcí a systémů
Jan Blata, František Helebrant, Kateřina Kunčíková 
česky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
21UDVY Úvod do výcviku leteckého personálu česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017745-1.S.BPIL_17_18.html