Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metrogoie v geodézii a strojírenství, 3. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
155EMG Elektronické metody v geodézii
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
155FG01 Fotogrammetrie 1
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
154ZAM Zpracování a analýza měření
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
136ZS02 Základy stavitelství 2
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017468-BW20170300.html