Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

obor L Příprava, realizace a provoz staveb, 6. semestr

BL20130600 #

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126KNL Kalkulace a nabídky L česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
122PR01 Projekt L01 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
125TZBL Technické zařízení budov L česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
122TES2 Technologie staveb 02 česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 31. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017424-BL20140600.html