Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

obor Příprava, realizace a provoz staveb, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126YMFL Management stavební firmy L česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
134YDK Pomocné dřevěné a kovové konstrukce česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
122YTP Technologie přípravných procesů česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
122YZS Zvláštní stavby a technologie česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
Platnost dat k 4. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017424-BL20130600_1.html