Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

obor Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133RBZS Realizace beton. a zděných kostrukcí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134ROD Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124SF01 Stavební fyzika česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
122TS01 Technologie staveb 01 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
135ZSVT Zakládání staveb česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017424-BL20130500.html