Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
135GEMZ Geologie a mechanika zemin česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
133NNK Navrhování nosných konstrukcí
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
124PS01 Pozemní stavby 1 česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
132SM3 Stavební mechanika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí česky Z,ZK 4 3P+1C Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 31. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017424-BJ20130400.html