Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, 8. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
136YBD1 BIM pro dopravní a pozemní stavby 1 česky Předmět je vypsán
133YBSV Betony speciálních vlastností česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
154YIGD Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YING Inženýrská geologie česky Předmět je vypsán
137YKZE Konstrukce železničních staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
137YMKK Městská kolejová doprava česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YMKO Městské komunikace česky Předmět je vypsán
133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč. česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
134YNKS Nosné konstrukce ze skla česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YNTP Num. analýza transp. procesů česky Předmět je vypsán
134YMOD Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí česky Předmět je vypsán
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YOM2 Ocelové železniční mosty česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YPNK Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. Předmět je vypsán
133YPNB Požární navrh bet. a zděných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPRB Předpjatý beton
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
136YSSO Silniční software česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YSKL Stavba pozemních komunikací a letišt česky Předmět je vypsán
133YTB Technologie betonu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YTVM Technologie výroby stavebních materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YTBM Technologie výstavby a rekon. bet. mostů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
137YVTK Vysokorychlostní tratě česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YVZK Výpočty základových konstrukcí na počítači česky Předmět je vypsán
126YVSF Řízení vlastní stavební firmy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017420-BK20140800_1.html