Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMT PV 3. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBBBFT Biofotonika česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBBFVP Funkce více proměnných česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017367-17PBB_PV_3S_17.html