Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMT PV 2. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
Klára Hiřmanová, Jiří Petráček 
česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
Tomáš Kolář 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBBPPP Práce s programovými prostředky česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017367-17PBB_PV_2S_17.html