Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMT v AJ PV 4. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17ABBFY3 Fyzika III
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová 
KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBSPR1 Semestrální projekt I. KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 13. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_4S_17.html