Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

BMT v AJ PV 3. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBBFT Biofotonika KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17ABBFVP Funkce více proměnných
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová 
KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_3S_17.html