Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

BMT v AJ PV 2. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBBUI Biologické účinky ionizujícího záření KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17ABBPPP Práce s programovými prostředky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_2S_17.html