Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMT v AJ povinné 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBALP Algoritmizace a programování KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17ABBAF2 Anatomie a fyziologie II Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) KZ 2 2S Předmět je vypsán
17ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) KZ 2 2S Předmět je vypsán
17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Z 1 1P Předmět je vypsán
17ABBBP Bakalářská práce Z 8 8L Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Předmět je vypsán
17ABBBCH Biochemie
Iveta Horáčková, Eva Klapková, Karel Kotaška 
KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBBLG Biologie Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBBB Biomechanika a biomateriály
Dana Tayser Hassan, Patrik Kutílek 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBCHM Chemie Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17ABBEM Elektrická měření Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBELFA Elektrofyziologie Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBEO Elektronické obvody
Pavel Máša, Jan Uhlíř 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ABBFY1 Fyzika I Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17ABBFY2 Fyzika II Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17ABBFCH Fyzikální chemie Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBITT Informační technologie a telemedicína ZK 2 2P Předmět je vypsán
17ABBITP Integrální počet Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBLT Laboratorní technika
Iveta Horáčková, Aleš Paulu 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17ABBLTR Lékařská terminologie Z 1 1P Předmět je vypsán
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1P Předmět je vypsán
17ABBMZT Management zdravotnické techniky
Václav Bláha, Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová, Petr Kudrna 
Z,ZK 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABBMEC Mechanika Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBMVP Metodologie výzkumné práce KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABBMS Modelování a simulace Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBNMP Návrh a management projektu
Václav Bláha, Klára Hiřmanová, Petra Hospodková 
KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
Tomáš Veselský 
KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ABBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 2L Předmět je vypsán
17ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBPP První pomoc KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) KZ 2 2C Předmět je vypsán
17ABBPSL Psychologie
Olga Shivairová 
KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABBSPR2 Semestrální projekt II KZ 4 4S Předmět je vypsán
17ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17ABBTEL Teoretická elektrotechnika Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17ABBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie ZK 4 3P Předmět je vypsán
17ABBUSS Úvod do signálů a systémů Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17ABBROP Řízená odborná praxe Z 0 100XH Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_POV_17.html