Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

4. sem. bak. PRE DOS 16-17 povinné předměty-1.výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
611MDS Měření a zpracování dat v silniční dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
618TK Teorie konstrukcí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016666-4S_P_DOS_16-17_PV1.html