Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

2. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty-výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614KSP Konstruování s podporou počítačů česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
614PRG Programování
 
česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016666-2S_PRE_15-16_PV.html