Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

4. sem. bak. PRE MED 15-16 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617EM Ekonomicko matematické modely
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
617EDTP Ekonomika a řízení dopravních a telekomunikačních procesů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
617GEDS Geografie dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
617HG Hospodářská geografie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
618KIAD Kinematika a dynamika
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
617MVD Marketing v dopravě
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
617MEKA Metody ekonomických analýz česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
611MSP Modelování systémů a procesů česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
617RIP Řízení projektu
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 5. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015625-4S_P_MED_15-16_P.html