Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

BSRT povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16BPRT1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
16BPRT2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky česky Předmět je vypsán
16NMKB Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky česky Z 4 2t Předmět je vypsán
16PAFZB Patofyziologie a zobrazovací metody
Marek Mechl, Jaroslav Tintěra, Vlastimil Válek 
česky Předmět je vypsán
16PDZB Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře KZ 5 0+4 Předmět je vypsán
16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví
Petra Dostálová 
česky Předmět je vypsán
16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína Předmět je vypsán
16RTRT Radiologická technika-radioterapie
Irena Koniarová, Petra Malá, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Igor Sirák, Milan Vošmik 
Předmět je vypsán
16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika Předmět je vypsán
16RTKB Radioterapie - klinická praxe pro techniky česky Z 4 2t Předmět je vypsán
16RDKB Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky česky Z 4 1t Předmět je vypsán
16SEM Seminář Předmět je vypsán
16ZPPB Základy první pomoci pro techniky
Alice Kurzová, Jiří Málek 
česky Předmět je vypsán
16RAOB Základy radiační ochrany
 
ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015474-BSRTPP3.html