Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BSRT povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16BPRT1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
16BPRT2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky česky Předmět je vypsán
16NMKB Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky česky Z 4 2t Předmět je vypsán
16PAFZB Patofyziologie a zobrazovací metody
Jakub Stulík, Jaroslav Tintěra, Vlastimil Válek 
česky Předmět je vypsán
16PDZB Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře KZ 5 0+4 Předmět je vypsán
16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví
Petr Závoda 
česky Předmět je vypsán
16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína Předmět je vypsán
16RTRT Radiologická technika-radioterapie
Irena Koniarová, Petra Malá, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Igor Sirák, Milan Vošmik 
Předmět je vypsán
16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika Předmět je vypsán
16RTKB Radioterapie - klinická praxe pro techniky česky Z 4 2t Předmět je vypsán
16RDKB Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky česky Z 4 1t Předmět je vypsán
16SEM Seminář Předmět je vypsán
16ZPPB Základy první pomoci pro techniky
Alice Kurzová, Jiří Málek 
česky Předmět je vypsán
16RAOB Základy radiační ochrany
Marie Davídková, Dana Drábová, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Vrba 
ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 27. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015474-BSRTPP3.html