Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BSJIC - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02ELMA Elektřina a magnetismus česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02EXF1 Experimentální fyzika 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02PRAK Fyzikální praktikum česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
01MAT1 Matematika 1 česky Z 4 6 Předmět je vypsán
01MAT2 Matematika 2 česky Z 4 6 Předmět je vypsán
01MATZ1 Matematika, zkouška 1 ZK 2 - Předmět je vypsán
01MATZ2 Matematika, zkouška 2 ZK 2 - Předmět je vypsán
02MECH Mechanika česky Z 4 4+2 Předmět je vypsán
02MECHZ Mechanika - zkouška česky ZK 2 - Předmět je vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
00PT Přípravný týden
 
Z 2 týden Předmět je vypsán
02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17EZE Základy energetiky a zdroje energie česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
18ZPRO Základy programování česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
17UINZ Úvod do inženýrství
Tomáš Bílý, Petr Haušild, Radek Mušálek 
Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015471-BSJICPP1.html