Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

NMSON - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12EL3 Elektronika 3 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12EOP Exkurze na optické pracoviště česky Z 4 0+4 Předmět je vypsán
12FLP Fyzika a lidské poznání česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12GEOP Geometrická optika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12KVO Kvantová optika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie česky ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NCH Nanochemie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NAE Nanoelektronika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12OVP Optické vlastnosti polovodičů česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RTGL Plynové a rentgenové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12POEX Počítačové řízení experimentů česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12EP1 Praktikum z elektroniky 1 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EP2 Praktikum z elektroniky 2 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12PN Příprava polovodičových nanostruktur česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12SRS Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12VLA Vláknové lasery a zesilovače česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12VKNS Vybrané kapitoly z nanostruktur česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
12UM Úvod do managementu česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015326-NMSONVP.html