Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

NMSON - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12ELDY1 Elektrodynamika 1 česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
12ELDY2 Elektrodynamika 2 Z,ZK 5 4+0 Předmět je vypsán
11FYPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12FOPT1 Fyzikální optika 1 česky Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12FOPT2 Fyzikální optika 2 česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12KVEN Kvantová elektronika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NLOP Nelineární optika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12OPS Optické spektroskopie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11POR Povrchy a rozhraní
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
12SOP Statistická optika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12VUOF1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět je vypsán
12VUOF2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015326-NMSONPP1.html