Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

NMSLTE - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12ELDY1 Elektrodynamika 1 česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
12ELDY2 Elektrodynamika 2 Z,ZK 5 4+0 Předmět je vypsán
12EL3 Elektronika 3 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12FLA Fyzika laserů česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
11FYPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12FOPT1 Fyzikální optika 1 česky Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12KVEN Kvantová elektronika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NLOP Nelineární optika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12EP1 Praktikum z elektroniky 1 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EP2 Praktikum z elektroniky 2 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12VULT1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět je vypsán
12VULT2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015325-NMSLTEPP1.html